RECHTSGEBIEDEN.NL

INCASSORECHT ADVOCATEN

Incassorecht

Incassorecht

Wanneer een schuldenaar na het ontvangen van een betalingsherinnering weigert te betalen, kan men een beroep doen op het incassorecht. Door middel van een sommatie kan men de schuldenaar op de hoogte stellen van het feit dat er een incassobureau zal worden ingeschakeld bij verdere uitstel van betaling. Een incassobureau kan enkel de aanmaningen herhaaldelijk opsturen naar de schuldenaar en schulden innen. Bij blijvend weigeren van betalen kan het incassobureau vervolgens uit naam van de schuldeiser naar de rechter gaan of een beroep doen op een deurwaarder. Vervolgstappen in het incassorecht zijn het opleggen van een dwangbevel tot betaling en het beslag leggen op persoonlijke eigendommen van de schuldenaar. Hierbij is wettelijk vastgelegd dat de schuldenaar niet alles afgenomen kan worden en op zijn minst 90 procent van het bijstandsniveau moet behouden.

Hier vindt u incassorecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het incassorecht in Nederland.

Vindt ook incasso advocaten op www.incassodooradvocaten.nl

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands