RECHTSGEBIEDEN.NL

ERFRECHT ADVOCATEN

Erfrecht

Erfrecht

Als iemand komt te overlijden moeten er veel dingen geregeld worden met betrekking tot het nalatenschap van de overledene. In het erfrecht staan alle regels omtrent de erfopvolging en successies. Onder het nalatenschap vallen niet alleen de materiele bezittingen van de overleden, maar bijvoorbeeld ook de schulden die worden achtergelaten en worden overgedragen aan de erfgenamen. In het testament kan men vastleggen wie de erfgenamen zullen worden. Wanneer dit niet gedaan is, bijvoorbeeld bij een plotseling overlijden, worden de erfgenamen bepaald door een familierelatie.

Hier vindt u erfrecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het erfrecht in Nederland.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands