RECHTSGEBIEDEN.NL

(CIVIEL) BOUWRECHT ADVOCATEN

Bouwrecht

Bouwrecht

Het bouwrecht beschrijft het geheel aan wetten waarin regels zijn vastgelegd die er zorg toe bijdragen dat processen in de bouw worden geregeld en worden gewaarborgd. In het bouwrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor zaken die het publiek aan gaan en zaken die in de privésfeer worden opgezet. Het betreft hier onder andere de rechten en plichten van de aannemers en architecten, het bouwen van solide woningen, bouwvoorschriften en bouwvergunningen.

Hier vindt u (civiel) bouwrecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het (civiel) bouwrecht in Nederland.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands