RECHTSGEBIEDEN.NL

BESTUURSRECHT ADVOCATEN

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Onder het bestuursrecht worden alle wetten beschreven die er voor zorgen dat een openbaar bestuur kan handelen in de openbare rechtsorde. Zij mag alleen handelen zoals omschreven staat in deze wetten. Het betreft hier onder meer zaken omtrent belastingen, verkeershandhaving, het milieu, subsidies, onderwijs en sociale zekerheid. Voor elk besluit dat genomen wordt door een bestuursorgaan geldt dat het altijd gevolgen kent voor iedere burger.

Hier vindt u bestuursrecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in het bestuursrecht in Nederland.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands